پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قهرآبادسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قهرآبادسفلی 874237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قهرآبادسفلی باید ابتدا 0874237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قهرآبادسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874237123456 را وارد نمایید. شهرستان قهرآبادسفلی از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده