پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺳﻼﻡ ﺍﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭﺗﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﺴﺮﯼ ۲۲ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ژنیکوماستی ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺍﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﺑﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻤﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺩﯾﮕﻪ ﺻﺪﺭﺻﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺻﺎﻑ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ؟ ﺷﻤﺎ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺍﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ لطفا حدودی هم که شده بگید چون مبلغ عمل واسم مهمه باسپاس

1 پاسخ 1

با سلام - قابل درمان است و برگشت نمی کند. مورد تایید بیمه نیست. بسته به روش درمان هزینه ها متفاوت است.

برگرفته از : http://www.drhakimian.com/ (دکتر سید محمد رضا حکیمیان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده