پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قپلانتو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قپلانتو 875274 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قپلانتو باید ابتدا 0875274 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قپلانتو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875274123456 را وارد نمایید. شهرستان قپلانتو از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قپلانتو)