پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد عوارض مصرف ماینوکسیدیل در خانم ها پرسیده بودم که جواب ندادید باید تا اخر عمر مصرف کنیم

1 پاسخ 1

سلام ممکنه موی کرکی صورت را بیشتر کنه و باید هم تا آخر عمر استفاده بشه

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده