پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره فرانسه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور فرانسه 33 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور فرانسه باید ابتدا 0033 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فرانسه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0033123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0033912123456 را شماره گیری نمایید.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد فرانسه) (پیش شماره فرانسه) (شماره موبایل فرانسه) (کد تلفن فرانسه) (پیش شماره موبایل فرانسه) (کد کشور فرانسه) (کد تلفن پاریس) (شماره تلفن فرانسه) () (پیش شماره کشور فرانسه) (کد موبایل فرانسه) (شماره موبایل در فرانسه) (کدفرانسه) (پيش شماره فرانسه) (کد تلفن کشور فرانسه) (شماره فرانسه) (پیش شماره پاریس) (پیش شماره 0033) (پیش شماره شهر پاریس) (كد تلفن فرانسه) (كد فرانسه) (کد فرانسه پاریس) (کد پاریس) (کد تلفن شهر پاریس) (نمونه شماره موبایل فرانسه) (کد تلفن شهرهای فرانسه) (كد كشور فرانسه) (شماره تلفن همراه فرانسه) (یه شماره موبایل فرانسوی) (پیش شماره پاریس از ایوان) (کد موبایل کشور فرانسه) (پیش شماره تلفن فرانسه) (کدتلفن فرانسه) (پیش شماره تلفن پاریس) (نمونه شماره تلفن فرانسه) (شماره موبایل های فرانسه) (شماره تلفن پاریس) (كد تلفن پاريس) (شماره تلفن های فرانسه) (پیش شماره شهرهای فرانسه) (پیش شماره پاریس فرانسه) (نمونه شماره موبایل کشور فرانسه) (تلفن فرانسه) (پیش کد فرانسه) (شماره موبایل فرانسوی) (پیش شماره موبایل پاریس) (پيش شماره كشور فرانسه) (پیش شماره ایتالیا) (پیش شماره آلمان) (نمونه شماره موبایل در ایتالیا) (پيش شماره كشور فرانسه ) (شماره تلفن ۰۶۶ در فرانسه) (کد موبایل انگلیس) (شماره موبایل کشور ایتالیا) (کد موبایل روسیه) (کد تلفن کشور فرانسه ) (شماره تلفن کشورفرانسه)