پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺳﻼﻡ خانم ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺴﺮﯼ 23 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺣﺪﻭﺩ 2 ﺳﺎﻝ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﺍ ﻫﺮ 3-2 ﺭﻭﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﯿﺮﻭﯾﯿﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺒﻠﯿﻢ ﺑﺮﺍﻡ ﻗﺮﺹ ﺳﯽ ﻻﮐﺲ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

1 پاسخ 1

بايد بررسي بيشتري از لحاظ تشخيصي انحام شود. در صد بالايي از يبوستهاي مزمن به درمان با بيوفيدبك درمان مي شوند.

برگرفته از : http://www.dr-ahadi.ir/ (دکتر طناز احدی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده