پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/سقز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/سقز 874222 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرصنعتی/سقز باید ابتدا 0874222 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرصنعتی/سقز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874222123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرصنعتی/سقز از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده