پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام برای جذب بیشتر کلسیم از چه موادی باید استفاده کرد؟ و چه موادی مانع جذب کلسیم میشود

1 پاسخ 1

سلام بهتره که کلسیم را با معده خالی بخورید در صورت تحمل و عدم بروز مشکلات گوارشی. بهتر است با منابع آهن هم میل نکنید.

برگرفته از : http://www.dietkazemi.ir/ (پروانه کاظمی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده