پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.پوست پاهای من بعد از اپیلاسیون موقع در امدن مجدد موها پر از زیرپوستی است و همیشه پوست نا مرتبی دارم.آیا دارویی هست تا درمان بشوم؟؟؟؟

1 پاسخ 1

سلام داروهای ساختنی بعد از اپیلاسیون و مصرف کرم ترتینوئین دو شب در هفته کمک کننده است.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده