پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام ببخشید میخواستم ببینم ک اکثر اوقات سر من شوره بسیار شدیدی میزنه وبه جز حنای بدون رنگ ک دکتری پیشنهاد کرد کار دیگر کساز نیست ایا کاری برای داعمی رفع ان هس 2 من پوست بسیار چربی دارم ک اثر اوقات جوش میزنه و هیچ داری کار ساز نیست و هنگامی ک با زبانم ب پشت پوست پایی لبم فشار می اورم جوش هاس زیر پوستی بسیار ریزی هست ایا کاری برای درمان ان هست

1 پاسخ 1

با کمک دستگاه "های فرکونسی" میشه این چربی و شوره ها را بهبود بخشید. این برجستگی ها که داخل دهان و سطح داخلی لب با زبانتان حس می کنید جوش نیستن بلکه برجستگی های طبیعی مخاط داخلی لب هاست و همه دارند.

برگرفته از : http://www.draryan.ir/ (دکتر پرویز آریان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شوره)