پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرخه دزج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرخه دزج 871371 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرخه دزج باید ابتدا 0871371 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرخه دزج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0871371123456 را وارد نمایید. شهرستان سرخه دزج از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان سرخه) (شهرستان دزج)