پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره عربستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور عربستان 96 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور عربستان باید ابتدا 0096 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عربستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0096123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0096912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد عربستان) (پیش شماره عربستان) (کد کشور عربستان) (کد عربستان سعودی) (کد کشور عربستان سعودی) (کد 0096) (کد تلفن عربستان) (پیش شماره عربستان سعودی) (کدعربستان) (پیش شماره 0096) (کد 0096 کدام کشور است) (كد عربستان) (پیش شماره موبایل عربستان) (0096 کد کدام کشور) (0096 کد کدام کشور است) (پیش شماره کشور عربستان) (کد موبایل عربستان) (پيش شماره عربستان) (کد0096) (کد 0096 کدام کشور) () (کد تلفن عربستان سعودی) (96 کد کدام کشور است) (پیش شماره عربستان صعودی) (کد تلفن کشور عربستان) (شماره موبایل عربستان) (کد +96) (کد عربستان ) (شماره موبایل در عربستان) (0096کد کجاست) (پیش کد عربستان) (شماره تلفن عربستان) (0096کد کدوم کشوره) (کد 0096 مال کجاست؟) (كد كشور عربستان) (پیش شماره 96) (کدکشورعربستان) (كد عربستان سعودي) (پیش شماره عربستان ) (پیش شماره تلفن عربستان) (کد موبایل کشور عربستان) (0096کد) (0096 کد کجاست) (كدعربستان) (کد 96) (کد0096 مال کجاست؟) (کدشهرهای عربستان) (کد تلفن 0096) (موبایل عربستان) (پيش شماره 0096) (كد تلفن عربستان) (کد شهرهای عربستان) (0096 کد) (کد کشورعربستان) (شماره همراه عربستان) (کد 96 کشور) (کد کشور عربستان ) (کدکشورعربستان چنداست) (کد کشور سعودیه) (096 کد کجاست؟) (کد تلفن همراه عربستان) (پیش شماره +96) (پیش شماره موبایل در عربستان) (پیش شماره ی عربستان) (شماره عربستان) (كد0096) (شماره موبایل عربستان سعودی) (کد پیش شماره عربستان) (کد تلفن همراه کشور عربستان) (0096کد کدام کشور) (پیش شماره مبایل عربستان) (كد موبايل عربستان) (تماس با موبایل عربستان) (کد عربستان چند است) (کد 0096 مال کدام کشور است) (شماره کد عربستان سعودی) (کد کشورها 0096) (+96کد کدام کشور است) (کد عربستان صعودی) (کد تلفن کشور عربستان سعودی) (شماره های همراه در عربستان) (کد شماره تلفن عربستان) (کد سعودیه) (پیش شماره همراه عربستان) (كد 0096 كدام كشور است) (96کد کدام کشور است) (پیش کد موبایل عربستان) (کد موبایل عربستان سعودی) (0096کد کدام کشور است) (کدعربستان) (پیش شماره های تلفن همراه عربستان سعودی) (0096پیش شماره) (پیش شماره تماس با عربستان) (پیش شماره ی 0096) (0096 کد کدام کشور است؟) (کد تلفن کشورها 0096) (+96 پیش شماره) (پیشماره عربستان) (0096کد کشور) (کد تلفن 96)