پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دگاگا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دگاگا 875397 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دگاگا باید ابتدا 0875397 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دگاگا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875397123456 را وارد نمایید. شهرستان دگاگا از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده