پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آقای دکتر. شما در پاسخگویی به سوالات فوق العاده هستید. آقای دکتر مدتی هست که موقع صرف نهار با خوردن اولین قاشق از غذا معده و روده شروع به سروصدا میکند که اطرافیان نیز متوجه صداها میشوند. راه درمانش چیست؟ یک دنیا ممنونم.

1 پاسخ 1

حتما باید از مواد انتی اسید و دارو های جلوگیری کننده برای ترشح اسید استفاده نمائید مثلا از انتی اسید بعد از خوردن غذا و از کپسول امپرازول نیمساعت قبل از غذا و از دارو های ارام بخش معده استفاده نمائید مثل کلیدنیوم سی استفاده نمائید .

برگرفته از : http://www.drmehrdadrezaie.ir/ (دکتر مهرداد رضایی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده