پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آقای دکتر میخواستم بیپرسم ایا استمنا روی قد تاثیر داره؟

1 پاسخ 1

اگر در سن سیزده و یا چهار ده سالگی باشد بلی و لی در سن بالا تر از هیجده سالگی خیر تاثیری ندارد .

برگرفته از : http://www.drmehrdadrezaie.ir/ (دکتر مهرداد رضایی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایا خروج بی اختیار منی حکم استمنا را دارد)