پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام اینجانب پسری هستم 30ساله حدود 4سال هم هست که ازدواج کرده ام از ابتدای دوران عقد هم داری مشکل نبود شغل بوده ام که باعث بروز مشکل بین دوخانواده شد از طرفی خانواده من انتظار دارند که من از حرفهای آنها پیروی کنم وهرچه همسران همسن وسال من انجام میدهند همسرمن هم با خانواده من انجام دهد وگوش به فرمان ایشان باشد وهمسرم زیر بار این حرفها نمیرود وکار خودش را انجام میدهد لطفا راهنمایی کنید

1 پاسخ 1

به اتفاق همسر بنشینید و در هر موردی که به رابطه با خانواده ها مربوط می شود گفتگو کنید و به توافق برسید. تأکید می کنم به توافق برسید. هیچ چیزی را به همدیگر تحمیل نکنید. وقتی به توافق رسیدید کاری را انجام دهید که به صلاح زندگی مشترک می دانید. احترام خانواده را حفظ کنید ولی به انتظارات غیر منطقی آنها بله نگویید.

برگرفته از : http://www.doctorsalehi.ir/ (دکتر اعظم صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده