پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دوست من 16 ساله و مادرزادی پای سمت راستش یک یا دو سانت کوتاهتر از پای چپش است و اصلاً هم دوست ندارد که از کفی استفاده بکند آیا میتوان با عمل جراحی یا اصلا کلا درمان دارد یا نه با تشکر

1 پاسخ 1

تا 2/5 سانتی متر باید کفی استفاده شود و بالاتر از آن باید جراحی شود .

برگرفته از : http://www.drme-taherian.ir/ (دکتر محمد ابراهیم طاهریان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده