پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من صورت و بازو و کتف و پشتم جوش میزد, دکتر بهم محلول زنیاک دادن,الان جوش نداره اما جاهاش به صورت لکه قهوه اى روشن مونده ,چى مصرف کنم براى از بین بردن لکه ها ؟

1 پاسخ 1

روشن کننده بدن فیس دوکس هر شب روی لکه ها بزنید

برگرفته از : http://www.drgitafaghihi.ir/ (دکتر گیتا فقیهی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()