پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تودارملا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تودارملا 872235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تودارملا باید ابتدا 0872235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تودارملا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0872235123456 را وارد نمایید. شهرستان تودارملا از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده