پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


احتمال بارداری دو روز قیل پریوذ چقدره؟سی در صد احتمال ورود منی رو میدم به قرصای اورژانسی حساسیت دارم و به زحمت با درمان تیرئییدم سیکلمو منظم کردم

1 پاسخ 1

درود و ادب . 20 تا 25 % احتمال دارد .

برگرفته از : http://www.dr-moghtaderi.ir/ (دکتر ندا مقتدری اصفهانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده