پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگی سر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگی سر 872359 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگی سر باید ابتدا 0872359 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگی سر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0872359123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگی سر از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده