پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تموغه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تموغه 874225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تموغه باید ابتدا 0874225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تموغه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874225123456 را وارد نمایید. شهرستان تموغه از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده