پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کمرم جوش میزنه.سه سال راکوتان میخوردم خوب شدم ولی دوباره شروع شده .جای جوش قهوه ای هم دارم. دوباره باید راکوتان بخورم؟؟؟

1 پاسخ 1

به نظرم با داروی موضعی بهبود دارید. برای جای جوشها هم ضد لک یا لیزر مفید است

برگرفته از : http://www.drvaez.ir/ (دکتر علیرضا واعظ شوشتری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جوش)