پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باعرض سلام بنده پسری17ساله هستم که ازشما پرسیدم آیاکاهش تمرکز وبی حوصلگی ای که موقع مطالعه باان مواجهم معلول خودارضایی میباشد؟وشماپاسخ دادید"بهتراست سونوگرافى از کلیه هاومثانه پروخالى و پروستاتوکالرداپلراسکروتوم وکشت وکامل ادرارواسپرموگرام انجام ونتیجه راارسال کنیدفعلااسنترا ٥٠ هر شب وورزش سنگین انجام دهید"میخواستم بدونم آیاممکن است مشکل جدی وحادی باشد؟یک مدت این کاررونمیکنم آیاممکن است بهبودیابد؟خیلی نگرانم چون این موضوع روبه کسی نگفتم لطفاپاسخ دهید.

1 پاسخ 1

خود ارضايى عارضه ندارد و وابسته به سن و نوعى دفاع بدن براى جلوگيرى از تهاجم جنسى است و بعد از افزايش سن خود به خود از بين مى رود و نگران نباشيد

برگرفته از : http://www.mjkiani.ir/ (دکتر محمد جعفر کیانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خودارضایی)