پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاپاله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاپاله 872377 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاپاله باید ابتدا 0872377 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاپاله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0872377123456 را وارد نمایید. شهرستان پاپاله از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاپاله) ()