پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آیچی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آیچی 874234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آیچی باید ابتدا 0874234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آیچی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874234123456 را وارد نمایید. شهرستان آیچی از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده