پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره سوئد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور سوئد 46 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور سوئد باید ابتدا 0046 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سوئد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0046123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0046912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره سوئد) (کد سوئد) (کد کشور سوئد) (کد موبایل کشور سوئد) (شماره موبایل سوئد) (پیش شماره موبایل سوئد) (پيش شماره سوئد) (پیش شماره کشور سوئد) (کد موبایل سوئد) (کد تلفن سوئد) (پیش شماره موبایل کشور سوئد) (پیش شماره شهرهای سوئد) (کد سوید) () (شماره تلفن سوئد) (پیش شماره 0046) (پیش شماره سوید) (کد موبایل کشور سوئد) (الان سوئد ساعت چند است؟) (کد شهرهای سوئد) (کد کشور سوید) (ساعت چند شماره دارد) (كد سوئد) (کد تلفن شهرهای سوئد) (پیش شماره ی سوئد) (شماره موبايل سوئد) (پیش شماره تلفن سوئد) (پيش شماره كشور سوئد) (شماره سوئد) (پیش کد کشور سوئد) (كد كشور سوئد) (پیش شماره سوءد) (کد تلفن کشور سوئد) (یک شماره تلفن سوئدی) (نمونه شماره موبایل کشور سوئد) ("ژيش شماره سوئد") (پیش شماره کشورسوئد) (شماره تلفن همراه سوئد) (پیش شماره های شهرهای سوئد) (پیش شماره موبایل کشورها) (پيش شماره سوئيس) (سوئد) (شماره تلفن همراه در سوئد)