پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آلمانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آلمانه 875374 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلمانه باید ابتدا 0875374 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلمانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875374123456 را وارد نمایید. شهرستان آلمانه از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده