پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام کولیک تا چندهاهگی ادامه داره? ختنه در چه سنی خوبه وبا چه روشی مرسی

1 پاسخ 1

با سلام از یک تا سه ماهگی سن شیوع میباشد .ختنه از بدو تولد ممکن ولی انجام آن بسته به شرایط ونظر خانواده و پزشک دارد.

برگرفته از : http://www.drfesharaki.ir/ (دکتر احمد فشارکی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (ختنه)