پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺳﻮﺍﻝ : ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ . ﺩﺧﺘﺮﯼ 25ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﭼﺮﻭﮎ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﭼﺸﻤﻢ ﺍﺯ ﮐﺮﻡ ﺩﻭﺭ ﭼﺸﻢ ﻧﺀﻭﺳﺘﺎﺗﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﯼ 40ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻦ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﮕﻢ ﺍﺯﺵ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺛﺮ ﮐﺮﺩ.

1 پاسخ 1

استفاده از کرمهای ملایم مثل مرطوب کننده دور چشم فیس دوکس مناسبتر است.

برگرفته از : http://www.drgitafaghihi.ir/ (دکتر گیتا فقیهی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده