پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام وسپاس نوزاد 5 ماهه من از دوماهگی اگزما دارد. پس از بهبود اگزما، پوست خشک میشود که از اوسرین استفاده میکنم. آیا قبل از اوسرین، پوست باید مرطوب باشد یا نیازی نیست؟ برای خشکی پلک ها و نزدیک به چشم چه مرطوب کننده ای استفاده کنم؟ آیا هیدروکورتیزون چشمی بعد از یکماه فاسد میشود؟ و نمیتوان در مناطق دیگر پوست بکاربرد؟ پماد-تریامسینولون ان ان- چه فرقی با پماد -هیدروکورتیون- دارد؟ کدامیک برای اگزمای بدن نوزاد 5 ماهه سودمندو عوارض کمتری دارد؟

1 پاسخ 1

نیاز نیست-هر از گاهی ویتامین آچشمی بمدت کوتاه-خیر-مرطوب کننده صرفاو اگر نیاز باشد گهگاه هیدرو کورتیزون در وسعت کم

برگرفته از : http://www.drgitafaghihi.ir/ (دکتر گیتا فقیهی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هیدروکورتیون)