پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام. در مورد دوز و تعداد استفاده مینوکسیدیل در روز توضیح بفرمایید

1 پاسخ 1

روزانه دوبار صبح وشب .هربار یک سی سی برای سر .در خانمها غلظت حداکثر دو درصد و در آقایان پنج درصد

برگرفته از : http://www.drhassanzadeh.net/ (دکتر جمال الدین حسن زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده