پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوده لشت نشا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوده لشت نشا 132484 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوده لشت نشا باید ابتدا 0132484 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوده لشت نشا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0132484123456 را وارد نمایید. شهرستان نوده لشت نشا از توابع استان گیلان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوده لشت نشا) (پیش شماره لشت نشا)