پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من ٣٣ سال سن دارم. ریش صورتم در قسمت چانه و سیبیل رشد متعادلی داشته ولی روی لپ ریشها نسبت به چانه رشده خوبی نداشته و پراکنده رشد کرده جهت یکنواخت شدن ریشهای صورتم چه پیشنهادی می فرمایید. ممنونم

1 پاسخ 1

ماینوکسیدیل در صورتیکه موهای کرکی دارید استفاده کنید.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده