پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام یه نوزاد سه ماهه چندساعت در روز باید بخوابد؟چطور میتوانیم خواب نوزاد را تنظیم کنیم به طورى که شبها بخوابد و روزها بیدار باشد نه برعکس؟

1 پاسخ 1

با سلام این روند به تدریج و با روشهای صحیح تغذیه تا حدود زیادی قابل تنظیم است.

برگرفته از : http://www.drfesharaki.ir/ (دکتر احمد فشارکی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده