پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ناش/نوده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ناش/نوده 132678 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ناش/نوده باید ابتدا 0132678 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ناش/نوده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0132678123456 را وارد نمایید. شهرستان ناش/نوده از توابع استان گیلان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده