پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.. دستگاهی موجود هست که فقط موج تتا را به بدن وارد بکند؟؟ با تشکر

1 پاسخ 1

برای تقویت امواج تتا یا هر موج دیگری در مغز می توان از تکنیک های مختلف استفاده کرد. البته باید درنظر داشت که تقویت و آموزش امواج مغزی حتما باید با هدف و بر اساس پروتکل درمانی یا ارتقاء عملکرد طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.

برگرفته از : http://www.samakonline.ir/ (سعید ملایری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده