پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام دکتر خواستم ببینم أیا بعد از ٣ ماه از قطع راکوتان میتوان لیزر کرد؟ و اینکه با وزن ٦٠ کیلو ٧ ماه روزی ٢ تا راکوتان کافیه و أیا بأید تدریجی قطع بشه یا مهم نیست؟

1 پاسخ 1

بعضی از انواع لیزرها را می توان انجام داد. دوز تجمعی در مورد قطع دارو مهمه

برگرفته از : http://www.drrobati.ir/ (دکتر رضا رباطی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده