پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.من به طور مادرزادی سین داکتیلی و پلی داکتیلی در دو دستم دارم.دست سمت راستم تنها دو انگشت وسسط از گوشن نه از استخوان به هم چسبیده.ودست چپم یک انگشت اضافه داشتم که در 4 سالگی عمل شد و ان را قطع کردن.اما دو انگشت وسطه دست چپم در حین عمل جدا سازی اسکار گرفت ویک انگشت خم و انگشت دیگر چسبیده به ان ولی کارایی دستم هیچ مشکلی ندارد و از پس هرکاری برمیایم. امسال در رشته پزشکی قبول شدم ایا این وضعیت جزو نقص عضو حرفه ای به حساب میاید و مانع تحصیل من دررشته پزشکی است؟؟؟

1 پاسخ 1

خیر ، مانع تحصیل و فعالیت پزشکی نخواد شد .

برگرفته از : http://www.drme-taherian.ir/ (دکتر محمد ابراهیم طاهریان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()