پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام ...چرا مصرف دنتا فورت در بارداری توصیه نمیشه؟؟چه خطری دارد؟؟ایا واقعا مطالعه ای انجام شده در زنان باردار که مصرف ان را توصیه نمیکنن؟؟

1 پاسخ 1

درود برشما، ماده موثره اسانس میخک، ماده eugenol است که یک ماده سیتوتوکسیک( عامل سمیت سلولی) و برای جنین زیان بار است. اسانس میخک می تواند باعث ایجاد تشنج و آسیب کبدی در کودک شود.

برگرفته از : http://www.orchidpharmacy.ir/ (دکتر سید علی فاطمی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دنتافورت) (مصرف دنتافورت در بارداری) (دنتافورت پلاس) (مصرف ژل دنتافورت در بارداری) (ژل دنتافورت در بارداری) (عوارض ژل دنتافورت در بارداری) () (دنتا فورت در بارداری) (دنتافورت در بارداری) (عوارض ژل دنتافورت) (دنتافورت در دوران بارداری) (مصرف دنتافورت دردوران بارداری) (داروی دنتافورت) (ژل دنتافورت در دوران بارداری) (ژل دنتا فورت در بارداری)