پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام -من دختری 22ساله هستم ریزش موی زیادی دارم ایا با محلول ماینوکسیدیل و باقرص فیناسترایداستفاده کنم ایا مناسب هست

1 پاسخ 1

سلام اگه ارثی است بله

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده