پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام حدود40روزقبل تحت عمل جراحی پستان چپ قرارگرفته و دو توده ی بدخیم گرید 1 به اندازه ی 1.5cm و دیگری 0.5 cm خارج گردیده هم زمان در سینه ی راست یک کیست ساده ی 0.6 mm مشاهده گردید که پس از گذشت 42 روز و انجام ماموگرافی یک توده ی شارپ 1cm است که حاوی لنفادماماتاری است.آیا ممکن است این توده خطرناک باشد؟(همراه با درد شدیدی است) هم اکنون نیز در حال شیمی درمانی هستم

1 پاسخ 1

با سلام- به نظرم خطرناک نیست ولی لازم است تحت پیگیری باشید.

برگرفته از : http://www.drhakimian.com/ (دکتر سید محمد رضا حکیمیان)



من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده