پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام چرا سینه ها زیاد بزرگ میشه از چی استفاده کنم مانع رشدش بشم.

1 پاسخ 1

اندازه سینه ها بیشتر توسط مسایل هورمچنی و بخصوص ژنتیک تعیین میشود.

برگرفته از : http://www.drhassanzadeh.net/ (دکتر جمال الدین حسن زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سینه خیلی بزرگ)