پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام.ویروس زگیل تناسلی در خارج بدن تا چه مدتی زنده میماند؟

1 پاسخ 1

ویروس همیشه در سلول دیگر زنده است و در محیط خازج سلول زنده نیست

برگرفته از : http://www.drvaez.ir/ (دکتر علیرضا واعظ شوشتری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زگیل) (زگیل تناسلی)