پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام مدتی است روی دستهایم لکه هایی ظاهر شده که نشان میدهد پوست نازکتر وحساستر شده گاها در اثر تماس با محیط که اغلب هوای آلوده و ناشی از مصرف اسید کلریدریک%37است احساس میکنم خارش بیشتری داردلطفا بفرمایید زایش این ضایعه میتواند ناشی از تماس با این محیط باشه و برای بهبهود بفرمایید چیکار کنم

1 پاسخ 1

بله - دستکش در حین کار - کرمهای ترمیم کننده پوست

برگرفته از : http://www.drfatehi.ir/ (دکتر هما فاتحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده