پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره ژاپن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور ژاپن 81 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ژاپن باید ابتدا 0081 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ژاپن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0081123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0081912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره موبایل ژاپن) (شماره تلفن ژاپن) (پیش شماره ژاپن) (شماره موبایل در ژاپن) (شماره ژاپن) (شماره موبایل ژاپنی) () (پیش شماره کشور ژاپن) (پیش شماره موبایل ژاپن) (پیش شماره تلفن ژاپن) (کد موبایل ژاپن) (یک شماره موبایل ژاپنی) (پيش شماره ژاپن) (شماره تلفن ژاپنی ها) (کد ژاپن)