پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام ، جهت شفاف و روشن و سیقلی شدن پوست بعد از میکرودرم از چه داروهایی باید استفاده کرد؟(پوست مختلط ، رنگدانه ساز، دارای تو رفتگی های جزئی جای جوش و روزنه )

1 پاسخ 1

سلام کرمهای الفا هیدروکسی اسید

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده