پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با پسری زمان مصاحبه دکترا آشنا شدم کهخواست به قصد ازدواج با من آشنا بشه تو این دو ماه به دلیل فاصله مکانی تلفنی با هم صحبت کردیم و دغدغش مسائل جنسی بود و این منا نگران کرد دو روز پیش از گذشته من پرسیدبهش واقعیت گفتم که هیچ دوس پسر نداشتم اون هم گفت که رابطه جنسی با دوس دختراش داشته.من واقعا هنگ کردم و ناراحت شدم گفتم نمیخام آشنایمون ادامه پیدا کنه و تموم. ولی امروز یه نمه شک کردم میگم ممکنه توبه کنه سراغ این جور روابط نره و یا شاید واقعامجبور شد و هر کس دیگه جاش بود ممکن بود همین کارا کنه چون خودشم گفت اونا خودشون ازش خواستن موندم که تصمیم درستی گرفتم یا نه؟

1 پاسخ 1

البته وجود رابطه قبل از ازدواج به معنای تکرار آن نیست و حتی در برخی مواقع فرد به طور جدی تصمیم به ازدواج می گیرد و سعی می کند وفادار به شریک زندگی اش باشد. با اینحال پیشنهاد میکنم قبل از تصمیم گیری حتما راجع به شرایط متقابل وفاداری بعد از ازدواج با هم صحبت کنید.

برگرفته از : http://www.doctorsalehi.ir/ (دکتر اعظم صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده