پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا بفرمایید چگونه میتوان به تفاوت بیماری بزرگی خوش خیم.پروستات با خروج طبیعی ودی پی برد؟از روی ازمایش و سونوگرافی ؟؟در رت مثبت بودن چگونه؟؟؟ تفاوت علایم بالینی در چیست؟؟

1 پاسخ 1

از روى علايم مانند تكرر ادرار ادرار سبانه و سرعت ادرار و تاخير در شروع و تخليه بصورت قطره اى تا ايست هاى مكررو احساس باقيمانده ادرارى

برگرفته از : http://www.mjkiani.ir/ (دکتر محمد جعفر کیانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (ودی)