پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام.من از ترس ناراحتی دیگران نمیتونم جوابشون بدم.حتی درمهمانی خجالت میکشم جوری که میخوام غذابخورم،ونمیتونم جلوی دخالت اقوام رودرزندگیم بگیرم واین تاجایی پیش رفته که از لباس بچه ام هم ایراد میگیرندوحتی بچه ی 7ساله آنها به تبعیت از بزرگترهااز کارهایم ایرادمیگیرد ومن ازترس ناراحتیشون نمیتونم چیزی بگم،واین باعث میشه وقتی به خانه خودم میام یاپرخاشگری کنم ویاازشدت ناراحتی گریه کنم وتمام شب نخوابم پسری چهارماهه دارم ونمیخوامباالگو برداری ازمن فاقداعتمادبه نفس بشه! اینجادفترمشاوره ای نیست!برای همین تقاضای کمک دارم.اگه کتابی هست که منو در این باره راهنمایی کنه لطفامعرفی کنید!

1 پاسخ 1

تلاش کنید تا مهارت های ارتباط اجتماعی لازم را بیاموزید و بکار ببرید. اگر امکان مراجعه به کارگاه های آموزشی و مرکز مشاوره نیست از طریق مطالعه منابع اینترنتی و کتابهایی به همین نام (مانند کتاب برقراری ارتباط موثر با دیگران) می توانید شیوه های درست را بیاموزید اما مهمتر از آموختن، به عمل در آوردن این شیوه هاست. لازم است آنقدر تکرار شوند تا به طور اتوماتیک وار و راحت بتوانید انجامشان داده و به عبارتی بخشی از رفتار عادی شما بشوند. فقط یادتان باشد: تغییر فقط در عمل ممکن است و بس

برگرفته از : http://www.doctorsalehi.ir/ (دکتر اعظم صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()